Creative Disturbance

H. Cenk Dereli, Evren Başbuğ ile kurucularından olduğu ofisin İzmir Körfezi kıyısında tasarladığı proje üzerinden, nitelikli kamusal alanların yaratım sürecinde mimar ve yerel yönetim arasındaki ilişkinin niteliği üzerine konuşuyor.

Direct download: Basbug_Podcast.mp3
Category:general -- posted at: 5:40pm CDT