Creative Disturbance

H. Cenk Dereli, Gökçe Özdamar ile Tekirdağ Üniversitesi’nde, yörenin kanola üretiminden ilham alan, mimarlık ve biyoplastikleri buluşturan disiplinler arası araştırma projesi Bioplarch üzerine konuşuyor.

Direct download: Gokce_Ozdamar_Podcast.mp3
Category:general -- posted at: 2:14pm CDT