Creative Disturbance

Janeil Engelstad speaks with cross-disciplinary artist Mick Lorusso about his work at the intersection of art and science addressing global warming, as well as how collaboration and social media can impact environmental and social issues.

Direct download: MAP_-_Mick_-_9_21_17.mp3
Category:general -- posted at: 10:59pm CDT

H. Cenk Dereli, Gökçe Özdamar ile Tekirdağ Üniversitesi’nde, yörenin kanola üretiminden ilham alan, mimarlık ve biyoplastikleri buluşturan disiplinler arası araştırma projesi Bioplarch üzerine konuşuyor.

Direct download: Gokce_Ozdamar_Podcast.mp3
Category:general -- posted at: 2:14pm CDT

Eun Ah Lee and Dr. Ann Majewicz talk about Dr. Majewiczs HeRo (Human-Enabled Robotic Technology) Lab.

Direct download: eunahlee_podcast.mp3
Category:Femgineers -- posted at: 12:58am CDT

Artists Adnan Naseem Khan and Vincent Martin discuss their audio visual journeys into Astral Hawk Interactive and give us a sneak peak into their new case study called Augury- A Digital Mythos.

Direct download: Rituals_of_consciousness.mp3
Category:Voices From the Crowd -- posted at: 12:54am CDT

H. Cenk Dereli, Evren Başbuğ ile kurucularından olduğu ofisin İzmir Körfezi kıyısında tasarladığı proje üzerinden, nitelikli kamusal alanların yaratım sürecinde mimar ve yerel yönetim arasındaki ilişkinin niteliği üzerine konuşuyor.

Direct download: Basbug_Podcast.mp3
Category:general -- posted at: 5:40pm CDT

1